Bättre arbetsmiljö (BAM)

Utbildning

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Slide

Beskrivning

Bättre arbetsmiljö (BAM) är en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Den ger kunskaper om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar, samtidigt som den ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Utbildningen varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Deltagarna får med sig konkreta verktyg och kan naturligtvis också ställa egna frågor och diskutera aktuella situationer.

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Ansökan utbildning BAM

Syfte

Syftet med utbildningen är att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska deltagarna kunna samverka i arbetsmiljöfrågor genom att:

 • ha kännedom om arbetsmiljölagen och angränsande lagstiftning, de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna samt avtalsfrågor
 • ha kännedom om fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
 • ha kännedom om och förståelse för interna och externa aktörers roller, ansvar och samverkan
 • ha kännedom om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder genom att:

 • förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som främjar en bra arbetsmiljö identifieras
 • förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som är negativa för arbetsmiljön identifieras
 • ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp
 • ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.

 

De ska kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och nyttan för verksamheten genom att:

 • förstå sambandet mellan samverkan i arbetsmiljöfrågor och verksamhetens utveckling
 • förstå hur kunskaperna om arbetsmiljön kan omsättas praktiskt.

 

De ska även kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet genom att:

 • kunna formulera frågor om och reflektera över olika arbetsmiljösituationer
 • veta var information/kunskap inom arbetsmiljöområdet kan sökas
 • ta kontakter för att få mer information/kunskap.

Resultat

Efter utbildningen har deltagarna grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur man söker reda på rätt information och vad samverkan innebär.

Vi anpassar utbildning efter era behov

Ni kan även ansöka om företagsanpassad BAM.

 • Ni är en egen grupp med möjlighet att diskutera era specifika frågeställningar med vår utbildare
 • Tider och utbildningsupplägg anpassas efter era behov och önskemål
 • Diskussioner, exempel och grupparbeten knyter an till er verksamhet
 • Vi försöker alltid tillgodose era behov och önskemål så långt som det är möjligt!

Vi är Arbetshälsa

Arbetshälsas utbildningsteam består av seniora specialister med omfattande relevant erfarenhet och kompetens inom Arbetsmiljöområdet.

Sedan 2004 har vi arbetat med att ge människor nya perspektiv vilket gett individer, företag och organisationer nya möjligheter. Vi arbetar med alla frågor inom HR – förebyggande, långsiktigt och även med akuta kriser/situationer.

 

Se fler utbildningar.

Information

För: Chefer, Arbetsledare, Skyddsombud

Kategori: Arbetsmiljö

Omfattning: 3 dagars kurs

Plats: Digitalt

Pris: 8 900:- exkl. moms

Ansökan utbildning BAM Bokningsvillkor

Ansökan utbildning

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Ansök om utbildningen via formuläret nedan så återkommer en av våra utbildningsansvariga snarast.