HR-partner

ben 2

HR-partner

Vi kan hjälpa er kort- och långsiktigt i olika delar av HR-området.

Ibland uppstår situationer då man varken har tid eller kompetens att hantera dessa frågor internt- då finns vi där för att avlasta er organisation.

HR-partner handlar för oss om två delar. Dels bemanning av olika HR-funktioner på kortare eller längre sikt samt rådgivning, mentorskap och coaching. På dessa områden erbjuder vi HR-administration samt specialiststöd till HR-chefer – även i internationella koncerner. Vi har bred kompetens och arbetar såväl operativt som med långsiktiga strategiska frågor.

Våra kunder säger att de värdesätter vår unika kunskap om hur människor fungerar, reagerar och kommunicerar. Detta kombinerar vi med insikter om HRs potential att påverka företagets lönsamhet.