Förändringsarbete

Förändringsarbete

Idag omstruktureras frekvent företag och kommuner för att anpassa sig till förändrade omständigheter och förutsättningar. Omställning innebär ibland att organisationer behöver minska antalet anställda. På detta område är vi starka och har specialistkunskap. Vår samlade erfarenhet pekar tydligt på att ett tidigt samarbete – redan i planeringsstadiet – är viktigt för att nå framgång i omställningsfrågor.

Vi har dokumenterad erfarenhet av alla typer av omställningsarbeten. Vi är starkt fokuserade på att hjälpa uppsagda medarbetare att hitta en ny, positiv framtid och att arbetsgivaren även efter en omställning har fortsatt förtroende. Till vår hjälp har vi ett stort nätverk av samarbetspartners som står till tjänst för större uppdrag i hela landet och även internationellt. Vi förespråkar att arbeta nära samhällets resurser.

Några av våra etablerade samarbetspartners är bl.a. Omställningsfonden, CIKO, TRS, TSN, Startkraft och TRR Trygghetsrådet.

Dygnet runt

Arbetshälsa har ett mobilt team som arbetar över hela landet – 24 timmar om dygnet när det behövs! Vi har telefonjour dygnet runt för att fånga upp våra medmänniskor när de mår som sämst (oftast när de är ensamma – på kvällar och helger).